Privacy Beleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de artikelen 13 en 14 van EU-reg.nr. 679/2016

3Labs Srl verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens wanneer u bladert of gebruikmaakt van de onlinediensten die beschikbaar zijn op de website www.tomshw.it en op forum.tomshw.it. 
Met persoonlijke gegevens bedoelen we alle informatie die kan worden gebruikt om u als individu te identificeren.
Het doel van deze informatie is om u een duidelijke en gedetailleerde uitleg te geven over hoe, wanneer en waarom wij uw gegevens verzamelen en gebruiken. Het is ontworpen om u op een eenvoudige en transparante manier ons privacybeleid te laten zien en om u te laten zien hoe u uw rechten effectief kunt uitoefenen.
Deze informatie heeft alleen betrekking op de gegevens die door 3Labs Srl via deze Website worden verwerkt en heeft geen betrekking op andere websites, platforms of sociale netwerkpagina's die via links op de Website kunnen worden bereikt: in deze gevallen is het altijd noodzakelijk om te verwijzen naar de beschikbare informatie op de betreffende pagina's.
Deze informatie kan in de loop van de tijd wijzigingen en variaties ondergaan, dus we nodigen u uit om deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de verwerking van persoonsgegevens.

INHOUDSOPGAVE:

 1. Wie is de gegevensbeheerder?

 2. Wanneer verzamelen jullie mijn gegevens?

 3. Welke gegevens ga je verwerken?

 4. Voor welke andere doeleinden kunt u mijn gegevens gebruiken?

 5. Met wie deelt u mijn gegevens?

 6. Hoe gaan jullie mijn gegevens verwerken? 

 7. Worden mijn gegevens buiten Europa verwerkt?

 8. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

 9. Links naar sites van derden en sociale netwerken

 10. Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik mijn privacy beschermen? 

 11. Kan ik een klacht indienen?

 12. Enige veranderingen

1. Wie is de gegevensbeheerder van mijn gegevens?
Aangezien 3Labs Srl, PI 04146420965, de middelen en doeleinden vaststelt voor de verwerking van persoonsgegevens die betrokken zijn bij het gebruik van deze website, is zij de gegevensbeheerder.
U kunt contact opnemen met de gegevensbeheerder door een bericht te sturen naar de volgende adressen:

 • per post: 3Labs Srl, Milaan (MI) Via Dante 16;

 • e-mail: privacy@tomshw.it;

 • PEC: 3labs@pec.it.

2. Wanneer verzamelen jullie mijn gegevens?
3Labs Srl verzamelt de informatie die u rechtstreeks verstrekt:

 • wanneer u de site opent en doorbladert;

 • wanneer u vragen of advies stuurt via de secties of contacten die hieraan zijn gewijd;

 • wanneer u om hulp vraagt ​​bij onze diensten;

 • wanneer u zich registreert op de Site;

 • wanneer u de diensten gebruikt (bijv. forums, opmerkingen); 

 • als je solliciteert om bij ons te komen werken;

 • als u zich abonneert op de nieuwsbriefservice.

3. Welke gegevens ga je verwerken?
Wanneer u surft, de diensten gebruikt of aankopen doet op de website van 3Labs Srl, kunnen de volgende soorten gegevens worden verwerkt:

a) Navigatiegegevens
Sommige persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in de navigatie van websites, inclusief maar niet beperkt tot dataverkeer en met betrekking tot locatie-, weblog- en andere communicatiegegevens voor factureringsdoeleinden of met betrekking tot de bronnen die via het apparaat worden gebruikt, worden verkregen door de computersystemen waarmee ze correct te laten functioneren. Zelfs als deze informatie niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, kan het ertoe leiden dat gebruikers worden geïdentificeerd - door hun aard en door verwerking en koppeling met gegevens die in het bezit zijn van derden. Ze omvatten bijvoorbeeld de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de unieke adressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft en andere parameters met betrekking tot het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser.

 • Doelstellingen van de behandeling: u in staat stellen de Website veilig en correct te gebruiken;

 • Rechtsgrondslag van de verwerking: The legitiem belang van 3Labs Srl voor het correct functioneren van de Website en voor de veiligheid van de navigatie, regelmatig afgewogen tegen de rechten van de belanghebbende (Artikel 6, lid 1, letter f, AVG).

b) Verzoek om informatie
U kunt via het contactformulier of via de op de site aangegeven contactgegevens contact met ons opnemen om informatie of hulp aan te vragen; dit omvat de daaropvolgende verwerving van de gegevens die u ons hebt meegedeeld (naam, achternaam, e-mailadres en de informatie in de communicatie) en, uiteraard, het houdt in dat u ons toestaat u eventuele antwoordberichten te sturen met behulp van de contactgegevens u ons heeft verstrekt op het moment van het verzoek.

 • Doelstellingen van de behandeling: zorgen voor adequate ondersteuning in relatie tot uw behoeften en reageren op uw verzoeken;

 • Rechtsgrondslag van de verwerking: het verlenen van de door u gevraagde dienst (Artikel 6 lid 1, letter b AVG).

c) Werk met ons samen
U kunt contact met ons opnemen om uw sollicitatie voor openstaande vacatures in te dienen, door het daarvoor bestemde formulier in het gedeelte "Samenwerken met ons" in te vullen of door de daarin vermelde contactgegevens te gebruiken, en zo de gegevensbeheerder te machtigen om persoonsgegevens te verwerken voor het bovengenoemde doel . Hiertoe zullen identificatiegegevens (naam en achternaam), een e-mailadres voor contact worden gevraagd en het curriculum vitae, een persoonlijke beschrijving, de functie van belang en de te onderzoeken teksten kunnen ook worden gevraagd, aangezien dit informatie nodig is voor 3Labs. Srl om uw samenwerkingsvoorstel te evalueren.

Het verstrekken van deze gegevens is alleen verplicht voor de presentatie van iemands kandidatuur en daarom wordt het aan de wil van de individuele kandidaat overgelaten om te beslissen of hij doorgaat met het verzenden van zijn curriculum vitae: elke weigering zal het onmogelijk maken om van de dienst gebruik te maken, zonder verdere gevolgen. 

De toestemming voor de verwerking is niet nodig op grond van art. 111bis van wetsdecreet n. 196/2003 (de zogenaamde privacycode, zoals gewijzigd bij wetsdecreet nr. 101/2018) en art. 9, paragraaf 2, letter b) van de AVG, wanneer de verwerking gegevens betreft die zijn opgenomen in de curricula die spontaan door de kandidaten zijn doorgegeven met het oog op de mogelijke totstandkoming van de arbeids- / samenwerkingsrelatie, zelfs in het geval van gegevens die vallen onder de specifieke categorieën voorzien door art. 9 van de AVG (bijvoorbeeld in de hypothese waarin de gegevens in kwestie bekend moeten zijn vanwege het aangaan van een werkrelatie, met bijzondere aandacht voor het mogelijk behoren van de kandidaat tot de beschermde categorieën of de noodzaak om uit te voeren medische keuringen vóór indiensttreding). Bij elk interview zal de belanghebbende alle verdere informatie krijgen over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De gegevens worden bewaard voor de periode die nodig is om uw verzoek te beoordelen en in ieder geval voor een periode van maximaal twee jaar. Bovendien zal de annulering van de verzonden gegevens op elk moment worden uitgevoerd, in het geval van het verzenden van een specifiek verzoek van de kandidaat naar de gegevensbeheerder.

 • Doelstellingen van de behandeling: de door de belanghebbende gevraagde dienst verlenen en het ontvangen sollicitatieverzoek beoordelen voor het eventueel aangaan van een arbeidsrelatie;

 • Rechtsgrondslag van de verwerking: ter uitvoering van de contractuele relatie waarvan de belanghebbende partij is (Artikel 6 lid 1, letter b AVG).

d) Verzenden van communicatie voor marketingdoeleinden in het kader van gerechtvaardigd belang en soft-spam
In sommige gevallen kunnen we het e-mailadres gebruiken dat is meegedeeld door de gebruiker die de site gebruikt (bijvoorbeeld in het geval van een persoonlijk account of specifieke verzoeken) om promotionele communicatie te verzenden, zelfs zonder de gebruiker om voorafgaande toestemming te vragen. Deze behandeling zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van art. 6, let. f), AVG en art. 130, kl. 4, van wetsdecreet 130/2003. Met name worden gebruikers via deze informatie geïnformeerd over de verwerkingsactiviteit en krijgen ze altijd het recht om op een eenvoudige en gratis manier bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking: elke communicatie die door de gegevensbeheerder wordt verzonden, bevat in feite een verwijzing naar deze informatie en de aanwijzingen over hoe u de onderbreking van de verwerking kunt aanvragen (door opt-out), door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking of door rechtstreeks de juiste link te selecteren die onderaan elk bericht beschikbaar wordt gesteld.

 • Doelstellingen van de behandeling: u informeren over soortgelijke producten als uw vorige aankoop en over uw eventuele interesse;

 • Rechtsgrondslag van de verwerking: de regelgevende bepaling op grond van art. 130, lid 4, van wetsdecreet 196/2003 dat het verzenden van mededelingen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de reeds aangevraagde producten of diensten legitimeert (Artikel 6, lid 1, letters c en f, AVG).

e) Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van 3Labs Srl wordt per e-mail verzonden naar degenen die hier expliciet om vragen, door het daarvoor bestemde formulier op de site in te vullen met hun e-mailadres en door 3Labs Srl te machtigen om hun persoonlijke gegevens voor het bovengenoemde doel te verwerken. De dienst wordt uitsluitend geleverd na uitdrukkelijke en ondubbelzinnige uiting van toestemming door de gebruiker (afgegeven door het juiste vakje op de site te selecteren) en het verstrekken van gegevens is alleen verplicht voor het ontvangen van de nieuwsbrief en elke weigering zal het onmogelijk maken. gebruik maken van de dienst, zonder verdere gevolgen.
De nieuwsbriefservice wordt geleverd via het "Elastic Mail"-platform dat beschikbaar wordt gesteld en wordt beheerd door het bedrijf Elastic Mail Inc., gevestigd in British Columbia op PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (privacybeleid: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy).
Om de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, hoeft u zich in ieder geval af te melden door op de afmeldlink te klikken die aan het einde van elke e-mail staat, of door een specifiek verzoek te sturen naar het e-mailadres privacy@tomshw.it. De annulering wordt gedeeltelijk geautomatiseerd beheerd, zodat verdere nieuwsbrieven kunnen worden ontvangen voor een periode na dit verzoek, in ieder geval niet later dan 72 uur vanaf het annuleringsverzoek, en waarvan de verzending was gepland voordat het annuleringsverzoek werd ontvangen.

 • Doelstellingen van de behandeling: stuur de geïnteresseerde e-mailcommunicatie met betrekking tot de producten en diensten van 3Labs Srl, nieuws en updates over gerelateerde onderwerpen, evenals aanbiedingen en promoties die zijn gereserveerd voor abonnees van de service;

 • Rechtsgrondslag van de verwerking: de toestemming van de belanghebbende (Artikel 6 lid 1, letter a AVG).

f) Het verzenden van communicatie voor marketing- en/of commerciële promotiedoeleinden
De gegevens die aan 3Labs Srl worden doorgegeven, kunnen worden gebruikt om marktonderzoeken uit te voeren om de ervaring en kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren en om u commerciële communicatie van 3Labs Srl te sturen via geschikte communicatiemiddelen (zoals e-mail of direct mail, SMS of telefoongesprekken), met betrekking tot de aangeboden producten en diensten, speciale evenementen of de promotie van speciale aanbiedingen, alleen in het geval van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor deze behandeling via de daarvoor bestemde formulieren op de site.
Op de site zijn er verschillende verzoeken om toestemming voor marketingdoeleinden, omdat commerciële communicatie kan worden verzonden door 3Labs Srl en / of door derden, commerciële partners van de gegevensbeheerder: de verwerkingsbehoeften hebben in ieder geval afzonderlijke en specifieke toestemmingen van de 'gebruiker' . Het is altijd mogelijk om toestemming voor al deze behandelingen te weigeren, of om alleen toestemming te geven voor de behandeling door 3Labs Srl of alleen door haar commerciële partners. In ieder geval is het na het verlenen ervan altijd mogelijk om de verleende toestemming in te trekken en de onderbreking van deze verwerkingsactiviteiten te vragen. Hiertoe is het mogelijk om gebruik te maken van de specifieke links die aanwezig zijn in elke ontvangen communicatie of om een ​​specifiek verzoek te doen aan 3Labs Srl via de contactgegevens vermeld in deze informatie.

 • doel nagestreefd: marktonderzoeken uitvoeren om de ervaring en kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren en u commerciële mededelingen te sturen met betrekking tot de producten en diensten van 3Labs Srl

 • Rechtsgrondslag van de verwerking: de toestemming van de gebruiker (Artikel 6, lid 1, letter a AVG), vrijelijk verstrekt en te allen tijde herroepbaar, door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder op de adressen die op de site zijn aangegeven of door de afmeldlink onderaan elke communicatie.

g) Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt (om handleidingen, catalogi en ander materiaal te downloaden)
De gebruiker kan besluiten om de gegevensbeheerder van tijd tot tijd de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken om de gidsen, catalogi en aanvullende materialen te downloaden die beschikbaar zijn via de pop-ups en formulieren op de site. Door uitdrukkelijke toestemming te geven, kan de gebruiker ook toestemming geven tot ontvangst van reclamemateriaal. Deze en de andere inhoud die van de site is gedownload, vertegenwoordigt materiaal dat eigendom is van de Eigenaar. Daarom worden de voor dit doel verstrekte gegevens gebruikt om de persoon te identificeren en om op zijn verzoek te reageren. 

 • doel nagestreefd: hiermee kunt u het materiaal downloaden dat ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers op de site.

 • Rechtsgrondslag van de verwerking: het verlenen van de door u gevraagde dienst (Artikel 6 lid 1, letter b AVG).

h) Geolocatie
Als de gebruiker uitdrukkelijk akkoord gaat, kan het gebruik van de site het verzamelen van gegevens inhouden met betrekking tot de geografische locatie van het apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt (geolocatie): op deze manier kan de gebruiker in feite inhoud ontvangen, inclusief van een advertentie natuur, aangepast aan de geografische ligging. Deze functie kan alleen op de site worden geactiveerd als de gebruiker eerder heeft ingestemd met de detectie van zijn locatie via de instellingen van de browser of van het apparaat dat wordt gebruikt voor navigatie. De geolocatieservices kunnen op elk moment worden gedeactiveerd door toegang te krijgen tot het juiste gedeelte van de machtigingen voor de lokalisatie van het besturingssysteem van het apparaat van de gebruiker.
De aard van de bepaling is facultatief; het niet verstrekken ervan zal het voor de gebruiker onmogelijk maken om de diensten op basis van geolocatie te gebruiken, maar de belangrijkste diensten van het Platform kunnen nog steeds worden gebruikt; in dit geval kunt u de zoekservice nog steeds gebruiken door handmatig het gebied van uw interesse in te voeren. De gegevens met betrekking tot de detectie van de positie van de Gebruiker worden uitsluitend bewaard voor de duur van een browsesessie op het Platform.
Doeleinden: de werking en efficiëntie van de diensten die via de Site worden geleverd verbeteren.
Base Giuridica: de vrije en uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, conform art. 6, let. a), EU-verordening 679/2016, vrijgegeven via een specifieke knop die op de site wordt weergegeven om de geolocatieservice te activeren.

i) Cookies
Wat zijn? De term cookie verwijst naar een klein tekstbestand waarin beknopte informatie over het navigeren op een bepaalde website wordt opgeslagen, dat op uw apparaat wordt geïnstalleerd wanneer u zich aanmeldt. Elke cookie bevat verschillende gegevens (bijvoorbeeld de naam van de server waarvan het afkomstig is, een numerieke identificatie, enz.), het kan in het systeem blijven voor de duur van een sessie (totdat de browser wordt gesloten) of voor lange periodes en kan een unieke identificatiecode bevatten.
Wanneer u de site opnieuw bezoekt, worden ze teruggestuurd naar de site die ze heeft gegenereerd (first-party cookies) of naar die van derden die ze kunnen herkennen (third-party cookies).
3Labs Srl is van plan u gerust te stellen over de veiligheid van de cookies op haar website: ze beschadigen uw apparaat op geen enkele manier, maar stellen u in staat sneller te browsen, wat u een betere ervaring biedt.
Waar zijn ze voor? Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt, afhankelijk van hun type: sommige zijn strikt noodzakelijk voor de juiste functionaliteit van een website (technische cookies), terwijl andere de prestaties optimaliseren om een ​​betere gebruikerservaring te bieden of om u in staat te stellen statistieken over de website te verzamelen.'' gebruik van de Site, zoals analytische cookies, of u in staat te stellen gepersonaliseerde advertenties te bekijken, zoals profileringscookies.
De site van 3Labs Srl gebruikt zowel cookies waarvoor uw toestemming niet nodig is voor de installatie ervan (zoals technische cookies), als cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming vereist is om te worden gebruikt (zoals profileringscookies).
In het bijzonder kan het volgende op de site worden geactiveerd:

tot. Technische cookies (waarvoor uw toestemming NIET nodig is):

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de site en geven u toegang tot de functies ervan (zogenaamde navigatiecookies) of om uzelf in de sessie te authenticeren.
Er wordt ook voorzien in het gebruik van functionele cookies, waarmee u uw voorkeuren en instellingen kunt opslaan en zo uw browse-ervaring binnen de site kunt verbeteren.
Om hun functionaliteit te garanderen, worden deze cookies meestal niet verwijderd wanneer de browser wordt gesloten; ze hebben echter een vooraf bepaalde duur (meestal tot maximaal 2 jaar) en worden na deze periode automatisch gedeactiveerd. Deze cookies en de gegevens die ze verzamelen, zullen op geen enkele manier voor andere doeleinden worden gebruikt.
De installatie van technische cookies gebeurt automatisch na toegang tot de site of om bepaalde functies te activeren (bijvoorbeeld door de optie "Onthoud mij" te selecteren). U kunt op elk moment beslissen om ze uit te schakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen: in dit geval kunt u echter problemen ondervinden bij het bekijken van de site.

 • doel nagestreefd: zorgen voor de goede werking en beveiliging van de site;

 • Rechtsgrondslag van de verwerking: het legitieme belang van 3Labs Srl bij het correct functioneren van de site en bij de veiligheid van de navigatie, regelmatig afgewogen tegen de rechten van de belanghebbende (Artikel 6, lid 1, letter f, AVG).

b. Geanonimiseerde analytische cookies (waarvoor GEEN toestemming nodig is)

Deze cookies houden de keuzes bij die op de site zijn gemaakt en gegevens met betrekking tot het online browsen van gebruikers (bijvoorbeeld bekeken pagina's, verblijftijden op een pagina, enz.), om statistische analyses uit te voeren, in anonieme en geaggregeerde vorm. Deze tools kunnen alleen worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. 
Een uitzondering op deze regel is alleen het geval wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen:
- het IP-adres is naar behoren geanonimiseerd;
- de informatie verkregen met analytische cookies verwijst naar een enkele IT-bron (site, app, enz.) en wordt alleen in anonieme en geaggregeerde vorm gebruikt;
- de cookie provider combineert de informatie niet met andere verwerkingen en geeft deze niet door aan derden.
Als aan deze vereisten wordt voldaan, is de volledige anonimisering van de verzamelde gegevens gegarandeerd en kunnen zelfs de cookies die in deze categorie vallen, worden geactiveerd zonder toestemming van de gebruiker, juist omdat de verwerkte gegevens niet aan een identificeerbare gebruiker kunnen worden gekoppeld.

 • doel nagestreefd: statistieken hebben met betrekking tot gebruikersgedrag op de site, op basis van geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens.

 • Rechtsgrondslag van de verwerking: afhankelijk van het geval:
  - het legitieme belang van 3Labs Srl bij het optimaliseren van de prestaties van de site en het verbeteren van de diensten die via de site worden geleverd, regelmatig afgewogen tegen de rechten van de belanghebbende (artikel 6, lid 1, letter f, AVG);
  - de toestemming van de gebruiker (Artikel 6, lid 1, letter a, AVG), vrijelijk verstrekt en te allen tijde herroepbaar, via de cookiebanner of door de onderstaande instructies en in de Cookie beleid.

c. Profilerings- en marketingcookies (waarvoor uw TOESTEMMING is vereist):

Deze site maakt ook gebruik van profilerings- en cookies van derden, waarvan de installatie afhankelijk is van uw voorafgaande toestemming die wordt verstrekt via de banner of die ook op elk moment wordt beheerd via de Cookie beleid
Profileringscookies kunnen verschillende categorieën bevatten, waaronder advertentieprofilering, retargeting of sociale cookies. 

 • Cookies voor advertentieprofilering: maak een gebruikersprofiel aan waarmee u advertentie-inhoud kunt bekijken in overeenstemming met de voorkeuren die worden getoond tijdens het browsen op de site;

 • Retargeting-cookies: ze worden gemaakt om u reclame-inhoud te sturen met betrekking tot de producten die u op de site hebt gekocht of bekeken en waarin u interesse hebt getoond;

 • Sociale cookies: deze site zorgt voor de installatie van cookies met betrekking tot plug-ins voor sociale netwerken. Deze cookies worden rechtstreeks beheerd door derden en maken het mogelijk om reclameboodschappen weer te geven in overeenstemming met uw voorkeuren.

Wanneer u de site bezoekt, wordt u via een speciale banner geïnformeerd over de aanwezigheid van profilerings- en retargeting-cookies en kunt u hiermee al dan niet instemmen met de installatie ervan, eventueel door de individuele cookies te selecteren die u wilt installeren.
U kunt op elk moment de eerder gegeven toestemming intrekken, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de site te bezoeken en de inhoud ervan te gebruiken.
De installatie van profilerings-, retargeting-, analytische en sociale cookies, inclusief alle andere daarmee verbonden activiteiten, wordt beheerd via diensten van derden. Voor meer informatie en om deze cookies in of uit te schakelen, kunt u toegang krijgen tot de informatie die rechtstreeks door externe bedrijven wordt verstrekt: de relevante lijst is voor u beschikbaar in onze Cookie beleid.
De gebruiker wordt zowel geïnformeerd via de beknopte informatie (banner weergegeven totdat toestemming wordt gegeven of geweigerd) als via onze Cookie beleid dat we u uitnodigen om aandachtig te lezen voor alle andere informatie over de cookies die op de site worden gebruikt en voor informatie over het uitschakelen ervan.

 • doel nagestreefd: het surfgedrag van de gebruiker analyseren om gepersonaliseerde advertenties te presenteren;

 • Rechtsgrondslag van de verwerking: de toestemming van de gebruiker (Artikel 6, lid 1, letter a, AVG), vrijelijk verstrekt en te allen tijde herroepbaar, via de cookiebanner of door de onderstaande instructies en in de Cookie beleid.

d. Plug-in voor sociale media

SOp de Site bevinden zich enkele knoppen die de gebruiker doorverwijzen naar de profielen van de Verwerkingsverantwoordelijke op sociale netwerken. Pas na het klikken op deze knoppen kunnen sommige cookies worden geactiveerd voor marketing- en profileringsdoeleinden door de derde partijen die de sociale netwerken beheren. De eigenaar van de site beheert deze tools niet rechtstreeks, maar informeert u over de mogelijkheid dat ze, door gebruik te maken van de functies van de site, kunnen worden geactiveerd. Voor meer informatie, inclusief het uitschakelen van deze cookies, lees de informatie over de verwerking van persoonsgegevens op sociale netwerken:

Uitschakelen via browser

We wijzen erop dat van de site http://www.youronlinechoices.com/it/ het is niet alleen mogelijk om meer informatie over cookies te verkrijgen, maar ook om de installatie van talrijke cookies op uw browser / apparaat te verifiëren en, indien ondersteund, ook om ze uit te schakelen.
Veelgebruikte browsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) accepteren ook standaard cookies, maar deze instelling kan op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd. Dit geldt zowel voor pc's als voor mobiele apparaten zoals tablets en smartphones: het is een algemeen en breed ondersteunde functie.
Daarom kunnen cookies eenvoudig worden gedeactiveerd of uitgeschakeld door toegang te krijgen tot de opties of voorkeuren van de gebruikte browser en in het algemeen kunnen alleen cookies van derden worden geblokkeerd; over het algemeen hebben deze opties alleen effect voor die browser en op dat apparaat, tenzij opties actief zijn om voorkeuren op verschillende apparaten te verenigen. Specifieke instructies zijn te vinden op de opties of helppagina van de browser zelf. Het uitschakelen van technische cookies kan echter de volledige en/of correcte werking van verschillende sites, waaronder deze site, aantasten.
In de regel zijn de browsers die tegenwoordig worden gebruikt:

 • bieden de optie "Niet volgen" aan, die door sommige (maar niet alle) websites wordt ondersteund. Op deze manier kunnen sommige websites bepaalde navigatiegegevens niet meer verzamelen;

 • de mogelijkheid bieden om anoniem of incognito te browsen: op deze manier worden er geen gegevens in de browser verzameld en wordt de browsegeschiedenis niet opgeslagen, maar worden de browsegegevens nog steeds verkregen door de exploitant van de bezochte website;

 • staat u toe de opgeslagen cookies geheel of gedeeltelijk te verwijderen, maar wanneer u een website opnieuw bezoekt, worden ze meestal geïnstalleerd waar deze mogelijkheid niet wordt geblokkeerd.

De links naar de ondersteuningspagina's van de meest populaire browsers worden aangegeven (met instructies voor het uitschakelen van cookies in deze browsers):

4. Voor welke andere doeleinden kunt u mijn gegevens gebruiken?
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens ook worden gebruikt om:
a) voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken van openbare of overheidsinstanties;
b) alle geschillen of geschillen te beheren en daarom de rechten van 3Labs Srl te verdedigen, zowel in rechte als buiten rechte.

In dergelijke gevallen zijn de rechtsgrondslagen van de verwerking:
- voor punt a), de nakoming van een wettelijke verplichting;
- voor punt b), het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking van zijn rechten, op voorwaarde dat deze van tijd tot tijd voldoende in evenwicht zijn met de rechten van de belanghebbende.

5. Met wie deelt u mijn gegevens?
In overeenstemming met de doeleinden die in de vorige sectie zijn vermeld, kan het personeel van 3Labs Srl verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens om u de gevraagde diensten, informatie of ondersteuning te bieden.
Daarom zal toegang tot uw persoonlijke gegevens uitdrukkelijk worden geautoriseerd door de gegevensbeheerder, die, indien nodig, de onderwerpen kan aanwijzen op wie hij van toepassing is voor het verlenen van diensten en voor de activiteiten van zijn bevoegdheid als gegevensverwerkers om artikelen te regelen 28 en 29 van de AVG.
In dit verband specificeren we dat:

 • De nieuwsbriefservice wordt geleverd via het "Elastic Mail"-platform dat beschikbaar wordt gesteld en wordt beheerd door het bedrijf Elastic Mail Inc., gevestigd in British Columbia op PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (privacybeleid: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy) ..

We herinneren u er ook aan dat de lijst met gegevensverwerkers verkrijgbaar is bij de gegevensbeheerder, waar u deze kunt opvragen via de hierboven vermelde contactgegevens.
Gebruikersgegevens worden in geen geval aan derden overgedragen, behalve in het geval dat de aard van de verleende diensten dit vereist, of in het geval waarin, op grond van een wettelijke verplichting of in het bijzijn van een gerechtvaardigd belang, de Gegevens Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzaak om deze mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke of toezichthoudende autoriteiten.

6. Hoe gaan jullie mijn gegevens verwerken?
Uw persoonsgegevens worden ook met behulp van elektronische middelen verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de met de verzameling beoogde doeleinden te bereiken.
3Labs Srl zal de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om verlies, onrechtmatig of onjuist gebruik van gegevens te voorkomen, alsook om elke vorm van onbevoegde toegang door derden te voorkomen.
Daarom zal 3Labs Srl de veiligheid van uw persoonlijke gegevens garanderen, het aantal personen beperken dat toegang krijgt tot de servers of databases en beveiligingssystemen opzetten die gericht zijn op het afwenden van het risico van cyberaanvallen.

7. Worden mijn gegevens buiten Europa verwerkt?
De gegevens die door 3Labs Srl worden verwerkt, bevinden zich op servers binnen de Europese Unie.
Sommige dienstverleners zijn echter gevestigd in niet-Europese landen, met name in de Verenigde Staten, zoals ook specifiek wordt aangegeven in onze Cookie beleid en in de vorige paragraaf 5 1. (Met wie deelt u mijn gegevens?).
In deze gevallen kunnen persoonlijke gegevens zich ook op servers in de Verenigde Staten bevinden, maar altijd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 45 en volgende van de AVG. Daarom zullen alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens te garanderen, waarbij deze doorgifte gebaseerd is op: a) door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluiten van de ontvangende derde landen; b) op adequate garanties uitgedrukt door de derde-ontvanger overeenkomstig art. 46 van de verordening; c) over de vaststelling van bindende bedrijfsregels, cd. Bedrijfs bindende regels.

8. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?
3Labs Srl zal uw persoonlijke gegevens verwerken voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om alleen de hierboven genoemde doeleinden te bereiken, die kunnen worden geraadpleegd in de sectie "Welke gegevens gaat u verwerken?" o voor de bewaartermijnen voorzien door de sectorwetgeving: de gegevens met betrekking tot de gedane aankopen worden bijvoorbeeld bewaard voor de periode voorzien door de wetten op fiscale en fiscale aangelegenheden en indicatief voor een periode van 10 jaar. Verder:
- de gegevens met betrekking tot uw Curriculum vitae en uw sollicitatieverzoek worden twee jaar bewaard;
- de gegevens die worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief worden bewaard tot uw verzoek tot opzegging;
- de gegevens die worden gebruikt voor softspam-communicatie worden bewaard tot uw verzoek tot annulering of tot twee jaar vanaf de laatste keer dat u interesse heeft getoond in 3Labs Srl (bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de Site);
- voor de annuleringsvoorwaarden van gegevens die door cookies worden verwerkt, kunt u de informatie in de onze vinden Cookie beleid.
Aan het einde van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of onomkeerbaar geanonimiseerd.

9. Links naar sites van derden en sociale netwerken
De Website kan links bevatten van en naar de websites van onze partners, evenals naar adverteerders en sociale netwerken. Houd er rekening mee dat de gegevensbeheerder geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de persoonlijke gegevens die via deze sites kunnen worden verzameld en het gebruik van de gerelateerde diensten en dat, als de gebruiker een link naar een van deze websites volgt, hij wordt uitgenodigd om het privacybeleid te raadplegen verstrekt door elke externe partij met betrekking tot de Website.

10. Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik mijn privacy beschermen?
Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, deelt 3Labs Srl u mee dat u het recht heeft om te verzoeken om: 

 • toegang tot uw gegevens; 

 • de wijziging en rectificatie van eventuele fouten in onze databases met betrekking tot uw gegevens; 

 • de annulering van uw gegevens als deze worden bewaard bij het ontbreken van de wettelijke voorwaarden; 

 • de beperking van de verwerking van uw gegevens; 

 • verzet tegen gegevensverwerking;

 • overdraagbaarheid van gegevens. 

Alle modellen en meer informatie zijn ook hier beschikbaar: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

In de volgende tabel laten we u in detail zien hoe u uw rechten kunt uitoefenen:

JE HEBT GELIJK

HOE KUN JE HET UITOEFENEN?

toegang

U kunt vragen om:

 • Vraag om bevestiging op elke verwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens;

 • Koop er een exemplaar van uw gegevens;

 • U andere informatie geven over uw persoonlijke gegevens die nog niet in deze verklaring voorkomen.

correctie

U kunt vragen om de rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.

Alvorens tot rectificatie over te gaan, controleren wij de juistheid van de gegevens in onze archieven.

Annulering/

Recht om vergeten te worden

U kunt de verwijdering van uw persoonsgegevens, maar alleen als:

 • hun verblijf is niet meer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; 

 • U heeft uw toestemming geweigerd eerder uitgeleend (wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming);

 • De verwerking is zo uitgevoerd onwettig;

 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan 3Labs Srl is onderworpen (in verband met een bevel van een autoriteit).

Beperking

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te beperken, maar alleen als:

 • De juistheid ervan is al betwist;

 • Ze zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar er is een juridisch geschil over het gebruik ervan;

Naar aanleiding van uw verzoek tot beperking, het gebruik van uw persoonsgegevens het is echter toegestaan wanneer: 

 • Uw toestemming blijft echter;

 • Het is noodzakelijk om juridische stappen te ondernemen of zich te verzetten;

 • Beschermen de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon die bij de verwerking is betrokken.

draagbaarheid

U kunt een kopie van uw persoonsgegevens opvragen in een gestructureerd, leesbaar en veelgebruikt formaat. 

Oppositie

u kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die u bezighouden wanneer:

 • de grondslag van de rechtmatigheid van de verwerking is: legitiem belang van de eigenaar;

 • de persoonsgegevens worden verwerkt voor: direct marketing doeleinden inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt:

 • op de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden ze worden niet langer voor deze doeleinden verwerkt;

 • in geval van gerechtvaardigd belang van de eigenaar, de behandeling kan alleen worden voortgezet als hij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn om door te gaan voor de behandeling die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de belanghebbende of voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Het is ook mogelijk om het recht van bezwaar automatisch uit te oefenen die gebruik maken van technische specificaties, zoals die op de site ter beschikking worden gesteld in de persoonlijke pagina en in de e-mails (link voor opzegging).

3Labs Srl garandeert dat elk verzoek met betrekking tot uw rechten binnen dertig dagen na ontvangst wordt bevestigd.

11 Kan ik een klacht indienen?

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Garant Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, als u van mening bent dat de verwerking door 3Labs Srl niet in overeenstemming is met de bepalingen van de Europese Verordening nr. 679/2016 en nationale wetgeving. 
In Italië is de bevoegde autoriteit de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, wiens contactgegevens beschikbaar zijn op het adres http://www.garanteprivacy.it/. 
Meer informatie en het voorbeelddocument voor de klacht vindt u hier: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 Bovendien, als de voorwaarden bedoeld in art. 78 en 79 van de AVG heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde gerechtelijke autoriteit.

12 Eventuele wijzigingen

De informatie die we u nu verstrekken, kan in de loop van de tijd worden gewijzigd, wanneer de verwerkingsactiviteiten, de verzamelde gegevens of wanneer wet- of regelgevingswijzigingen plaatsvinden, of in geval van technologische evoluties. We raden je daarom aan om periodiek dit Privacy- en cookiebeleid te raadplegen, dat altijd op deze pagina wordt bijgewerkt.